Different ways to apologize (माफी माग्नेका बिभिन्न तरिकाहरु)

1
2217
apologize

We apologize to people for making the mistake, working incorrectly or hurting someone. Apology means say sorry to the people who have faced difficulties because of us. There are many ways for apologizing in English which are as following;

यदि हामीले गलत काम वा गल्ति गरेमा र कसैलाई चोट पुर्याएको खण्डमा माफ माग्छौ। यदि कसैले हाम्रो कारणवस कठिनाई भोगेको छ भने माफ माग्नु उपयुक्त हुन्छ। एङ्ग्लिशमा माफ माग्ने धेरै तरिका छन् जुन यस प्रकार छन।

ways to apologize

1. I’m sorry that… मलाई माफ गर्नुहोस्

I’m sorry that I was so rude yesterday.

मलाई माफ गर्नुहोस् किनकि मैले हिजो नराम्रो बोले ।

I’m sorry that I haven’t attended the party.

मलाई माफ गर्नुहोस् कि मैले पार्टीमा भाग लिएको छैन।

2. It’s my fault. यो मेरो गल्ती हो।

It’s my fault Sita lost her job.

यो मेरो गल्ती हो सीताले आफ्नो जागिर गुमाइन।

It was my fault we missed the bus.

यो मेरो गल्ती थियो हामीले बस छुटाईऊ|

3. Oops, sorry. (for very small problems). ओहो, माफ गर्नुहोस्

Oops, sorry I forgot your pen.

ओहो, माफ गर्नुहोस् मैले तपाईंको कलम बिर्सें।

Oops sorry, I did not call you.

उफ् माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईंलाई कल गरेन।

4. I should have…मसँग हुनु पर्छ

I should have gone to school today and participate in the school day.

म आज स्कूल गएको र स्कूल जन्म दिनमा मा भाग लागेको हुनु पर्छ।

I should have brought the invitation letter to you

मैले तपाईंलाई निमन्त्रणा पत्र ल्याएको हुनु पर्थ्यो|

5.  I apologize for it… (For big problem) म यसको लागि माफी चाहन्छु … (ठूलो समस्याको लागि)

I apologize for hurting you.

म तपाईलाई चोट पुर्याएकोमा माफी चाहन्छु।

I apologize for my delay in the class.

म कक्षामा ढिलाइ भएकोमा माफी चाहन्छु।

Ways to Respond to an Apology

If someone apology to you so it is important to respond to them with any of the following phrases.

यदि कसैले तपाईंलाई माफी माग्यो सबै भन्दा महत्तो पूर्ण कुरा तलका वाक्यांशहरूको साथ जवाफ दिन महत्त्वपूर्ण छ।

1. That’s OK.

ठिक छ।

2. It happens.

यस्त्तो हुन्छ केहि छैन।

3. No problem.

कुनै समस्या छैन।

4. Don’t worry about it.

यसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्।

5. I forgive you. (for serious problems)

म तिमीलाई माफ गर्दछु। (गम्भीर समस्याहरूको लागि पर्योग गरीन्छ)

Whether you did a mistake without purpose or it happened with no reason. You should apologize to the people because asking sorry means you are promising you would do better in the future.

तपाईंले चाहे उद्देश्य बिना गल्ती गर्नुभयो वा कुनै कारण बिना भयो। तपाईंले माफी माग्नु पर्छ किनभने माफ गर्नुहोस् भन्नुको मतलब तपाईं भविष्यमा राम्रो गर्ने बाचा गर्नु हो।

More topics? लिंक तल क्लिक गर्नुहोस्

Several ways to say thank you धन्यवाद भन्न धेरै तरिकाहरू

ways to ask how someone is (कसैलाई कस्त्यो छ भनि पुछने तरिका)

1 COMMENT

 1. Hey there 🙂

  Your wordpress site is very sleek – hope
  you don’t mind me asking what theme you’re using?
  (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “royal cbd” on Google (would appreciate any
  feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the coronavirus scare!

Leave a Reply