Phrases for Introductions (परिचयका गराउने वाक्यांशहरू)

0
1183
phrases-for-introductions

We introduce ourselves when you meet new people or introduce someone else if they are strangers but we know both of them. There are several sentences and ways for introduction but here are some important phrases for introductions.

जब हामी नयाँ व्यक्तिलाई भेट्छौं आफ्नो परिचय दिन्छौ, वा कसैलाई परिचय गराउछौ यदि तिनीहरू अपरिचित छन् तर हामी दुबैलाई चिन्छौं। त्यहाँ परिचयका लागि धेरै वाक्यहरू र तरिकाहरू छन् तर यहाँ परिचयका लागि केहि महत्वपूर्ण वाक्यांशहरू छन्।

1. I just wanted to introduce myself. I’m……म मेरो परिचय दिन चाहन्छु म…..

I just wanted to introduce myself. I’m…Ranga

म मेरो परिचय दिन चाहन्छु म रंगा हो।

2. I don’t think we’ve met before. My name’s…मलाई लाग्छ हाम्रो भेट भएको छैन पहिले मेरो नाम…..

I don’t think we’ve met before. My name’s… Ranga

मलाई लाग्छ हाम्रो भेट भएको छैन पहिले मेरो नाम रंगा हो।

3. I think we have met before…मलाई लाग्छ हाम्रो पहिले भेट भएको छ…

I think we have met before…I am a Ranga.

मलाई लाग्छ हाम्रो पहिले भेट भएको छ मेरो नाम रंगा हो।

4. I think we have met somewhere my name……..मलाई लाग्छ हाम्रो कतै भेट भएको छ मेरो नाम

I think we have met somewhere my name is Ranga

मलाई लाग्छ हाम्रो कतै भेट भएको छ मेरो नाम रंगा हो।

5. This is… and you? म … हो। अनि हजुर?

This is Jone…and you? म … हो। अनि हजुर?

म जोन हो। अनि हजुर को हुनुहुन्छ।

4. I’d like you to meet… म हजुरलाई भेट गराउन चाहन्छु

I would like you to meet my wife her name is Janaki.

म हजुरलाई मेरो श्रीमती संग भेट गराउन चाहन्छु उनको नाम जानकी हो।

I would like you to meet my father his name is Donald.

म हजुरलाई मेरो बुबा संग भेट गराउन चाहन्छु उनको नाम डोनाल हो।

5. Have you met…? भेट भएको थियो?

She is my daughter have you met before?

उनि मेरो छोरी हुन् पहिले भेट भएको थियो?

have met my mother before she is here.

मेरो आमा संग पहिले भेट भएको थियो उहा यहाँ हुनुहुन्छ।

6. I’d like to introduce you to…म हजुरलाई परिचय गराउन चाहन्छु

I’d like to introduce you to my son.

म हजुलाई मेरो छोरा परिचय गराउन चाहन्छु।

I’d like to introduce you to my students.

म हजुरलाई मेरो बिद्यार्थी संग परिचय गराउन चाहान्छु ।

7. Nice to meet you. तिमीलाई भेटेर राम्रो लाग्यो

Nice to meet you Jems ( You know already)

तिमीलाई भेटेर राम्रो लाग्यो। (परिचित व्यक्ति संग )

Nice to meet you I am Jems. ( You don’t know)

तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो म जेम्स हो। (अपरिचित व्यक्ति संग)

8. It’s a pleasure to meet you. तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो।

It’s a pleasure to meet you.  ( You know already)

तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। (परिचित व्यक्ति संग )

It’s a pleasure to meet you I am Sita.

तपाईंसँग भेट गरेर खुसी लाग्यो म सीता हुँ|

9. Likewise त्यस्तै लाग्यो।

10. I am Ram and you.
म राम हो अनि हजुर को नि?

माफी माग्नका लागि १० तरिकाहरू10 Ways for apologizing 

Several ways to say thank you धन्यवाद भन्न धेरै तरिकाहरू

ways to ask how someone is (कसैलाई कस्त्यो छ भनि पुछने तरिका)

Leave a Reply