Use of I am in English language अंग्रेजी भाषामा आएम को पर्योग

0
1296
use-of-i-am-in-English

“I’m in a short form of the” I Am. In combination with other words “It’s used to tell anyone about yourself or to describe something, you’re doing.

“आएम” आई एम को छोटो रुप हो। यो अन्य शब्दको संयोजक संग आफ्नो बारेमा वा आफुले के गरिरहेको छ भनि बरण गर्न गरिन छ।

USE OF I’M TO DESCRIBE WHAT YOU ARE? (तपाई के हुनुहुन्छ भन्दा आएमको प्रयोग )

 • I’m Rajkumar म राजकुमार हु ।
 • I’m confused. म घबराएको छु।
 • I am tired म थाकेको छु।
 • I’m happy. म खुसी छु।
 • I’m twenty-three years old. म तेईस बर्षको भएँ।
 • I’m hungry. मलाई भोक लागेको छ
 • I’m nervous. म बेहोस छु।
 • I’m thirsty. म तिर्खाएको छु।
 • I’m excited. म उत्साहित छु।
 • I’m extremely tired. म धेरै थाकेको छु।
 • I’m very happy. म धेरै खुशी छु।
 • I’m terribly hungry. म धेरै भोको छु।
 • I am super excited. म अति उत्साहित छु।
 • I’m very nervous. म धेरै नर्भस छु।

USE OF I’M TO DESCRIBE WHAT YOU ARE YOU DOING (तपाई के गरीराख्नु  भएको भन्दा आएमको प्रयोग)

 • I’m leaving work. म काम छोड्दै छु।
 • I am eating rice. म भात खादै छु।
 • I am reading म पढ्दै छु।
 • I am studying म आध्यन गर्दै छु।
 • I’m from Kathmandu म काठमाडौँ देखि आएको हु।

“AM” is used only for “I” एमको प्रयोग आई  संग मात्र गरिन्छ।

More topics click the following links

Phrases for Introductions (परिचयका गराउने वाक्यांशहरू)

Different ways to apologize (माफी माग्नेका बिभिन्न तरिकाहरु)

Leave a Reply